PROFII » Dezbateri


OLIMPIADA NATIONALA

 • April 17, 2011
  Dragilor de maine si pana joi voi participa cu elevii din judetul Bacau la Olimpiada Nationala profil SERVICII care va avea loc la Colegiul Economic E. GOJDU Hunedoara
 • membru
  April 18, 2011
  bafta si vreme buna!
 • April 23, 2011
  Mulţumesc! Vreme bună a fost!... Baftă nu prea! Dar am fost mulţumit de rezultatele elevilor... "nemulţumitului i se ia darul!"
 • April 23, 2011
  SUBIECTE

  OLIMPIADA – DISCIPLINE TEHNOLOGICE
  Faza naţională – 18.04.2011
  Proba scrisă
  Profil: Servicii
  Domeniul: Economic-administrativ
  Clasa: XI,XII*

  • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
  • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

  Subiectul. I. TOTAL: 20 puncte

  1. Scrieţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare răspunsului corect: 10p.
  1.1. Organigramele piramidale au nivelurile ierarhice ordonate astfel:
  a. de la stânga la dreapta;
  b. de sus în jos ;
  c. de la dreapta la stânga;
  d. pe diferite cercuri concentrice;
  1.2. Din categoria factorilor care influențează concepția unei structuri organizatorice a întreprinderii fac parte :
  a. strategia dezvoltării adoptate;
  b. instructajele de acomodare;
  c. întocmirea contractului și statutului societății;
  d. stabilirea tipului de producție;
  1.3. Mărimea piramidei ierarhice depinde de următorii factori:
  a. mărimea întreprinderii, numărul secțiilor de producție, numărul personalului;
  b. tipul de producție al întreprinderii, numărul compartimentelor, numărul personalului;
  c. mărimea întreprinderii, numărul compartimentelor, numărul personalului;
  d. mărimea întreprinderii, numărul compartimentelor, numărul personalului, capacitățile și experiența managerului;
  1.4. Relațiile funcționale fac parte din categoria relațiilor :
  a. de reprezentare;
  b. de autoritate;
  c. de cooperare;
  d. de control;
  1.5. Barierele în procesul de comunicare pot fi înlăturate prin :
  a. clarificarea ideilor după comunicare;
  b. transformarea comunicării într-un obicei;
  c. obținerea transparenței la locul de muncă;
  d. clarificarea ideilor înaintea comunicării;
  1.6. Criteriile de evaluare a posturilor sunt următoarele :
  a. pregătirea profesională impusă ocupantului postului, experiența necesară executării operațiilor specifice postului, dificultatea operațiilor specifice postului,
  b. responsabilitatea implicată de post, sfera relațiilor;
  c. responsabilitatea implicată de post;
  d. experiența necesară executării operațiilor specifice postului, dificultatea operațiilor specifice postului,responsabilitatea implicată de post, sfera relațiilor;
  1.7. Pentru a preveni fluctuația personalului se apelează la :
  a. situațiile care impun crearea de noi posturi;
  b. cunoașterea numărului de salariați din alte perioade de criză prin care a trecut întreprinderea;
  c. cunoașterea aprofundată a perioadelor de criză prin care trece întreprinderea;
  d. situațiile în care cantitatea programată de producție nu se poate realiza;
  1.8.Termenul ,,marketing,, este de origine:
  a. rusească;
  b. românească;
  c. anglosaxonă;
  d. scandinavă.
  1.9. Cercetările descriptive au ca scop principal:
  a. identificarea coordonatelor fenomenului cercetat;
  b. descrierea și evaluarea coordonatelor fenomenului respectiv;
  c. explicarea desfășurării specifice în timp și spațiu a fenomenului;
  d. realizarea unor previziuni pe termen scurt, mediu, lung.
  1.10. Reprezintă obiectiv economic al firmei:
  a. creșterea nivelului investițiilor;
  b. gradul de satisfacție al clientului;
  c. fidelizarea clienților;
  d. crearea unei imagini favorabile în rândul consumatorilor.

  2. Apreciați cu adevărat (A) sau fals (F) următoarele afirmații : 6p.
  a. Compartimentele de stat major au posibilitatea de a da îndrumări și instrucțiuni în domeniile în care sunt specializate.
  b. Întreprinderea proprietate publică se organizează ca regie autonomă sau companie națională.
  c. Piramida aplatizată este caracteristică societăților mari.
  d. Comunicarea intrapersonală permite dialogul cu celălalt.
  e. Toate funcțiile manageriale sunt realizate cu ajutorul comunicării.
  f. Receptarea corectă a mesajului reprezintă o funcție a comunicării.

  3. În tabelul următor se prezintă în coloana A tipul barierei de comunicare, iar în coloana B cauzele apariției acestor bariere. Asociați fiecărei cifre din coloana A o literă corespunzătoare din coloana B: 4p.

  A. Tipul barierei de comunicare B. Cauzele apariției barierei de comunicare
  1. Bariere de limbaj
  2. Bariere de mediu
  3. Bariere datorate poziției emițătorului sau receptorului
  4. Bariere de concepție a. Existența presupunerilor
  b. Dificultăți de exprimare
  c. Verificarea înțelegerii mesajului
  d. Climat de muncă necorespunzător
  e. Sentimentele și intențiile cu care interlocutorii participă la comunicare

  Subiectul. II. TOTAL: 30 puncte
  1. Completați spațiile punctate cu noțiunile corespunzătoare: 13p.
  a. Orice individ trebuie să fie pregătit atât pentru rolul de ……(1)…., cât și pentru rolul de ………(2)……...
  b. Pentru înființarea societății comerciale pe acțiuni este nevoie de un capital social de minim ………(3) ………, iar numărul minim de acționari trebuie să fie ………(4)……...
  c. În cadrul tranzacțiilor de piață…( 5 ) …. , joacă un rol semnificativ în satisfacerea nevoilor și cerințelor consumatorilor.
  d. Limbajul de comunicare poate fi …( 6 ) … , prin cuvinte.
  e. Cercetarea pieței, a nevoilor de utilizare sau de consum constituie funcția … ( 7 )…
  f. Informațiile primare sunt cele obținute special pentru realizarea … (8 )…cercetării respective.
  g. Receptorul este … ( 9 )…care primește mesajul.

  2. a. Prezentați scopul motivării angajaților și enumerați regulile esențiale ale automotivării. 6p.
  b. Clasificați întreprinderile după gradul de mărime, criteriul de clasificare aplicat în Uniunea Europeană și România. 4p.
  c. Definiți piramida ierarhică. 2p.

  3. Clasificați cercetările de marketing după obiectivul urmărit. 5p.

  Subiectul. III. TOTAL: 40 puncte
  1. Realizați un eseu cu tema : ,, Tipuri de producție , asemănări și deosebiri,, după următoarea structură de idei : 13p.
  a. definiția tipului de producție.
  b. enumerarea tipurilor de producție.
  c. descrierea fiecărui tip de producție.
  2. Pentru o firmă care comercializează mărfuri electrocasnice, realizați inventarul resurselor umane pe baza indicatorilor cunoscuți știind că: 13p.
  - numărul total de salariați la începutul lunii martie este de 260;
  - în funcție de vechimea în muncă:
  • 60% au vechimea între 3 -10 ani;
  • 30% au vechimea între 10 – 20 ani;
  • 10% au vechimea între 1 – 3 ani
  - la sfârșitul lunii martie numărul de salariați este de 270;
  Se cere:
  a) Stabiliți structura personalului angajat în funcție de vechimea în muncă la începutul lunii martie;
  b) Calculați numărul mediu lunar de salariați din luna martie;
  c) Calculați sporul absolut, precum și indicele de evoluție al numărului de personal.

  3. S.C. “ MARCOM” S.R.L. Hunedoara a fost înființată în anul 2005, în baza Legii nr. 31/1990. Obiectul de activitate este comerțul cu produse electrocasnice și electronice.
  Structura sortimentală pe care o oferă firma pe piață este foarte diversificată: frigidere, combine frigorifice, mașini de gătit, cuptoare cu microunde, roboți de bucătărie, uscătoare de păr, aspiratoare, combine muzicale, televizoare, telefoane, fier de călcat, ventilatoare, aparate de aer condiționat. Gama de produse este etalată atât pe mobilierul interior cât și în vitrinele magazinului aflat în piața centrală a orașului.
  Agentul comercial deține două magazine amplasate pe arterele principale de circulație.
  Concurenții principali sunt trei magazine care au același profil de activitate situate în zona centrală . Societatea „ MARCOM” se adresează unui segment de populație cu venituri medii și ridicate.
  În urma unui studiu, a rezultat faptul că S.C. MARCOM deține o cotă de piață de18% în zona comercială în care activează. Creșterea vânzărilor se poate realiza prin atragerea de clienți de la concurență. Este recomandată și deschiderea unui punct de lucru într-o altă zonă a orașului unde nu există concurenți. Ca urmare a măsurilor luate se constată că vânzările cresc cu 30% pe ansamblul societății, iar profitul cu 8%.
  Cerințe: 14p.
  a. Identificați funcțiile marketingului
  b. Analizați modul în care sunt urmărite obiectivele de marketing.
 • April 25, 2011
  SUBIECTE

  OLIMPIADA – DISCIPLINE TEHNOLOGICE
  Faza naţională – 18.04.2011
  Proba scrisă
  Profil: Servicii
  Domeniul: Economic-administrativ
  Clasa: XII,XIII*
  • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
  • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

  Subiectul. I. TOTAL: 20 puncte
  I.1.Scrieţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare răspunsului corect: 10p.
  1.1. Teatrele și cinematografele dintr-o localitate sunt în relație de:
  a. concurență neloială
  b. concurență implicită
  c. concurență directă
  d. concurență indirectă
  1.2. Reprezintă un criteriu de selecție a ofertelor furnizorilor:
  a. identitatea mărcii
  b. lista clienților
  c. performanța produsului
  d. cash-flow-ul.
  1.3. Puterea cumpărătorilor este dată de :
  a. gradul de informare al intermediarilor
  b. diferențele dintre produse
  c. identitatea mărcii
  d. furnizarea de substituenți.
  1.4. Reprezintă criteriul de selecție al furnizorilor:
  a. costurile de redirecționare
  b. capitalurile necesare
  c. politicile guvernamentale
  d. cota de piață
  1.5. Credibilitatea furnizorilor este apreciată pe baza informațiilor date de :
  a. caracteristicile produselor
  b. nivelul ambalajelor
  c. cota de piață
  d. performanța produsului
  1.6 Care este valoarea capitalurilor proprii cunoscând următoarele informaţii :
  • capital social: 4.000 lei
  • furnizori: 150 lei
  • rezerve legale: 50 lei
  • conturi la bănci în lei: 400 lei
  • diferenţe din reevaluare: 100 lei
  a. 1.230 lei
  b. 4.700 lei
  c. 4.050 lei
  d. 4.150 lei.
  1.7. În relaţia de creditare sunt implicate două părţi principale :
  a. împrumutatul şi debitorul
  b. împrumutătorul şi debitorul
  c. debitorul şi o persoană fizică sau juridică
  d. creditorul şi instituţia financiară care acordă creditul.
  1.8. Creditele comerciale fac parte din categoria surselor :
  a. proprii
  b. proprii, dar şi străine
  c. străine
  d. nu sunt surse de finanţare ale unei afaceri rentabile.
  1.9. Care este coeficientul degresiv corespunzător unui utilaj care are o durată normală de funcţionare de 5 ani :
  a. 1,5
  b. 2
  c. 2,5
  d. 3
  1.10. Alegeţi formula corectă pentru dobânda compusă :
  a. Dobânda compusă = capital final – capital împrumutat inițial
  b. Dobânda compusă = credit x % dobândă x perioada de creditare
  c. Dobânda compusă = capital împrumutat inițial – capital final
  d. Dobânda compusă = capital final + capital împrumutat inițial.

  I.2. 10 p.
  1. Asociați sistemele de recompensare din coloana A cu metodele de recompensare din coloana B: 5p.
  A. Sistem de recompense B. Metode de recompensare
  1. Program de protecție a. premii, comisioane,sporuri de salarii
  2. Plata timpului nelucrat b. facilități pentru petrecerea timpului liber,mașină de serviciu, mese gratuite
  3. Sistemul de stimulente c. asigurări medicale, asigurări de viață, pensii
  4. Servicii și alte recompense d. cumpărare de acțiuni, planuri de economii, participare la profit
  5. Plata amânată e. concedii de odihnă, sărbători legale, concedii medicale

  2. Apreciaţi cu adevărat (A) sau fals (F) următoarele afirmaţi : 5p.
  a. Finanţarea reprezintă procesul de asigurare a fondurilor băneşti necesare desfăşurării activităţii întreprinderii .
  b. Pasivele stabile (sursele atrase) sunt purtătoare de dobândă, dar sunt nesigure.
  c. Dacă însumaţi capitalurile proprii şi datoriile pe termen lung obţineţi capitalurile permanente ale agentului economic, denumite şi surse de finanţare permanente.
  d. Rezultatul reportat reprezintă profit nerepartizat sau pierdere rămasă neacoperită din exerciţii financiare precedente.
  e. Autofinanţarea corespunde unui surplus monetar degajat de întreprindere în urma activităţii desfăşurate.

  Subiectul. II. TOTAL: 30 puncte
  2.1. Completați spațiile libere: 15p
  a. Cash-flow reprezintă fluxul de …(1)…al unei afaceri.
  b. Situația în care există un singur vânzător al unui bun economic se numește …(2)…
  c. Pentru a putea trece la stabilirea …(3)…este necesară o analiză a mediului intern cu ajutorul analizei SWOT.
  d. Întreprinderea poate obține avantaje concurențiale concentrându-se pe …(4)… de piață.
  e. Componenta centrală a sistemului de recompense este…(5)…
  2.2. Enumeraţi sursele de finanţare proprii şi străine. 7p.
  2.3. Precizaţi modalitățile de creştere a capitalului social. 3p.
  2.4. Ce reprezintă anuitatea? 5p.
  Subiectul. III. TOTAL: 40 puncte
  1. S.C. CARMIS S.R.L. are ca obiect de activitate comercializarea produselor electronice și prezintă următoarele aspecte: asigură transportul gratuit către clienți, comenzile fiind onorate în termen scurt; prețurile practicate sunt mari, imaginea pe piață este foarte bună, personalul calificat, dar în număr insuficient. S.C. CARMIS S.R.L. dorește cucerirea de noi piețe și extinderea gamei de produse comercializate.
  Principalul concurent al firmei este SC UNIREA SRL care își face publicitate prin toate canalele media din țară și care practică vânzarea unor produse substituibile.
  Vânzările totale în anul 2009 pe piața totală au fost de 215 mld. Lei, din care firma SC CARMIS SRL 18 mld, iar SC UNIREA SRL 16 mld.
  Cerințe:
  a. identificați elementele componente ale analizei SWOT
  b. realizați analiza SWOT pentru firma S.C. CARMIS S.R.L.
  c. calculați cotele de piața efectiva ale celor doua firme în anul 2009.
  20p

  2. Firma de exerciţiu ALPHA BUILDERS emite la data de 01.01.N, 1.000 obligaţiuni cu o dobândă de 10%, valoare nominală 20 lei, preţul de emisiune 19 lei, durata de rambursare 5 ani.
  Să se determine anuitatea, și componența acesteia.
  20p
 • April 25, 2011
  OLIMPIADA – DISCIPLINE TEHNOLOGICE
  Faza naţională – 18.04.2011
  proba scrisă

  Profil:Servicii
  Domeniul: Turism şi alimentaţie
  Clasa: XI,XII*
  • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
  • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
  Subiectul. I. TOTAL: 20 puncte
  I.1.Scrieţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare răspunsului corect: 10p
  1. Formele de perfecționare a pregătirii profesionale sunt:
  a) Instruirea la locul de muncă sub conducerea directă a șefului;
  b) Reconversia profesională;
  c) Pregătirea profesională printr-un sistem de formare inițială;
  d) Pregătirea profesională prin corespondență.
  2. Întreprinderile se clasifică după mărime în:
  a) Întreprinderi mici, întreprinderi care folosesc munca vie;
  b) Întreprinderi industriale, agricole, de construcții;
  c) Întreprinderi mici, mijlocii, mari;
  d) Întreprinderi private, publice, mixte.
  3. Relațiile de stat major se stabilesc prin:
  a) Exercitarea autorității funcționale;
  b) Delegarea sarcinilor, autorității și responsabilității de managementul superior;
  c) Raporturi stabilite între titularii posturilor de conducere și cei ai posturilor de execuție;
  d) Reglementări oficiale.
  4. Triunghiul de aur al organizației cuprinde:
  a) Sarcini, competențe, aptitudini;
  b) Deprinderi, obiceiuri, responsabilități;
  c) Aptitudini, obiective, competențe.
  d) Sarcini, competențe, responsabilități.
  5. Piramida socială a lui Maslow cuprinde:
  a) Nevoi fiziologice, de stimă, de împlinire, de siguranță și apreciere;
  b) Nevoi de stimă, de autoîmplinire, de siguranță, securitate și apreciere;
  c) Nevoi de securitate, de apartenență, de realizare, de motivare și împlinire;
  d) Nevoi fiziologice, de securitate, de apartenență, de stimă, de autoîmplinire.
  6. Evaluarea locului de muncă se realizează prin:
  a) Natura postului, poziția în structura organizatorică, competențe, aptitudini;
  b) Natura postului, sarcinile și activitățile specifice, poziția în structura organizatorică, aria responsabilităților;
  c) Aria responsabilităților, poziția în structura organizatorică, sarcinile și aptitudini specifice, natura postului;
  d) Sarcini specializate la locul de muncă, poziția în structura organizatorică, natura postului;
  7. Filozofia conducerii organizației face parte din categoria:
  a) Factorilor care stabilesc complexitatea sarcinilor;
  b) Factorilor care stabilesc inventarul personalului;
  c) Factorilor care influențează determinarea ariei de control;
  d) Factorilor pentru calcularea volumului de muncă.
  8. Unul dintre obiectivele economice ale activității de marketing îl reprezintă:
  a) Gradul de cunoaștere al produselor întreprinderii;
  b) Gradul de satisfacție al clientului;
  c) Reducerea riscului;
  d) Fidelizarea clienților.
  9. Îmbunătățirea permanentă a capacității de adaptare a întreprinderii la cerințele mediului său de piață este considerată funcție:
  a) Premisă;
  b) Mijloc;
  c) Obiectiv;
  d) De comunicare.
  10. Nu sunt considerate componente de bază ale unui experiment de marketing:
  a) Valorile independente;
  b) Unitățile de observare;
  c) Variabilele independente;
  d) Sursele primare.

  I.2. Apreciați cu adevărat (A), sau fals (F), următoarele afirmații: 6p
  a) Competența reprezintă capacitatea unei persoane de a realiza performanțe.
  b) Calificarea personalului se poate realiza în școli de specialitate și în întreprinderi.
  c) Mărimea piramidei ierarhice depinde de: mărimea întreprinderii, numărul compartimentelor, numărului personalului etc.
  d) Maximizarea calității vieții vizează nu doar cantitatea, calitatea, disponibilitatea și costul bunurilor materiale și serviciilor ci și calitatea mediului natural și cultural.
  e) Studiul modului în care oamenii folosesc spațiul din jur, aranjează spațiul din încăperi și stabilesc distanța dintre ei se numește cronemică.
  f) Informațiile primare sunt cele obținute special pentru realizarea obiectivelor cercetării respective.

  I.3. Transcrieți pe foaia de concurs asocierile din coloana A, privind atitudinile și coloana B privind descrierea atitudinii la locul de muncă: 4p

  Atitudine Descrierea atitudinii la locul de muncă
  1. Amabilitate
  2. Diplomație
  3. Inventivitate
  4. Punctualitate a) Persoană care se află în relații permanente cu cei din jur;
  b) Persoană care dă dovadă de subtilitate în relațiile interpersonale;
  c) Persoană politicoasă cu colegii, clienții și alte persoane;
  d) Persoană care își folosește creativitatea și imaginația;
  e) Persoana care ajunge întotdeauna la timp.  Subiectul. II. TOTAL: 30 puncte

  II.1 Scrieți pe foaia de concurs cuvintele potrivite din spațiile numerotate: 16p.
  a) Relațiile de ……(1)…………… se stabilesc între titularii …………(2)………pe același nivel ierarhic, dar în ……(3)…….. diferite, în scopul realizării în comun a unor ………(4)…… sau sarcini…………(5)……… 10p b) Satisfacerea în ………(1)…………. superioare a ………(2)…………. de …………(3)………… și utilizare reprezintă …………(4)………. de a fi a agentului economic prin realizarea …………(5)………….. și ……………(6)……………. . 6p

  II.2. Enumerați elementele comunicării nonverbale. 4p

  II.3. Care sunt criteriile de evaluare a posturilor? 10p

  Subiectul. III. TOTAL: 40 puncte
  III.1. Realizați un eseu cu titlul „Înființarea societății cu răspundere limitată”, după următoarea structură de idei : 13p.
  - definirea societăților comerciale;
  - precizarea elementelor contractului și statutului societății;
  - etapele dobândirii personalității juridice.
  III.2. Pentru o firmă care comercializează produse alimentare realizați inventarul resurselor umane pe baza indicatorilor cunoscuți, știind că: 13p.
  • numărul total de salariați la începutul lunii martie este de 180:
  • 10 % sunt angajați pe perioadă determinată;
  • În funcție de vechimea în muncă situația angajaților este:
  - 10 % între 1 și 3 ani;
  - 30 % între 3 și 10 ani;
  - 50 % între 10 și 20 ani;
  - 10 % peste 20 ani.
  • 10 dintre angajați reprezintă personal de conducere;
  • numărul total de salariați la sfârșitul lunii martie este de 188.
  Se cere:
  a) structura personalului în funcție de tipul contractului de muncă;
  b) structura personalului în funcție de vechimea în muncă;
  c) număr mediu de salariați în luna martie;
  d) calculați și interpretați indicele de evoluție pentru cele două situații.


  III.3.
  1. Studiu de caz: 14p.
  O firmă importatoare din industria chimică a pus la punct o nouă substanță care, în momentul solidificării, capătă aspectul marmurei. În căutarea unei utilizări practice pentru noua materie primă, compartimentul de marketing s-a orientat asupra pieței căzilor de baie. S-au realizat câteva modele de căzi care au fost expuse în cadrul unei expoziții specializate, cu intenția de a-i convinge pe fabricanții în domeniu să opteze pentru noul material. Deși au socotit oferta interesantă, nimeni nu s-a gândit să încheie vreun contract. În scurt timp, motivul a ieșit la lumină: prețul căzii era de 2000 dolari (la același preț clienții putând achiziționa căzi de marmură adevărată). În plus, noile căzi erau atât de grele, încât clientul ar fi fost nevoit să modifice structura de rezistență a locuinței.
  Cerințe: Răspundeți argumentat la următoarele întrebări:
  a) Firma și-a delimitat piața-țintă? 4 p
  b) A înțeles care sunt nevoile clienților? 5 p
  c) A comunicat bine caracteristicile noilor produse? 5 p
 • April 26, 2011
  Profil:Servicii
  Domeniul: Turism şi alimentaţie
  Clasa: XII, XIII*
  • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
  • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
  Subiectul.I. TOTAL: 20 puncte
  1. Scrieţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare răspunsului corect: 10 puncte

  1.1 În cadrul analizei SWOT, atributele firmei care împiedică realizarea obiectivelor reprezintă:
  a. punctele tari
  b. punctele slabe
  c. oportunitățile
  d. amenințările
  1.2 Fluxul de lichidități al unei afaceri, calculat ca diferență între încasări și cheltuieli curente reprezintă:
  a. cifra de afaceri
  b. cota de piață
  c. rentabilitatea
  d. cash-flow-ul
  1.3 În ceea ce privește îmbunătățirea continuă a calității, așteptările consumatorilor sunt determinate de:
  a. experiențele lor anterioare
  b. publicitatea făcută de firma producătoare
  c. pierderea unor clienți
  d. comunicațiile în legătură cu produsul
  1.4 Baza deciziei de cumpărare în cadrul procesului de adoptare a deciziei este reprezentată de:
  a. evaluarea alternativelor
  b. adoptarea deciziei
  c. identificarea nevoii nesatisfăcute
  d. căutarea informației
  1.5 Puterea cumpărătorilor, ca forță care acționează asupra concurenței pe o piață este dată de:
  a. identitatea mărcii
  b. abilitatea de a produce ei însușii produsul
  c. concurenți diverși
  d. politici guvernamentale
  1 .6.Una din sursele proprii sau unul din mijloacele de finanțare ale unei afaceri este:
  a. subvenția guvernamentală
  b. provizioane
  c. autofinanțarea
  d. împrumutul pe termen scurt
  1.7.Dacă însumați capitalurile proprii și datoriile pe termen lung obțineți:
  a. capitalurile permanente ale agentului economic
  b. activul agentului economic
  c. pasivul agentului economic
  d. credite bancare
  1.8.Capitalul propriu al unei întreprinderi la data încheierii bilanțului se calculează cu relația:
  a. Activ - Pasiv
  b. Pasiv - Activ
  c. Activ - Profit
  d. Activ – Datorii
  1.9. Capitalul împrumutat de agentul economic de pe piața de capital îmbracă forma de:
  a. fonduri proprii
  b. autofinanțare
  c. credit obținut de la instituțiile financiare
  d. emisiune de acțiuni
  1.10. Capitalul unei societăți poate fi modificat:
  a. prin voința comună a asociaților
  b. prin obligarea asociaților
  c. prin voința unuia dintre asociați
  d. prin voința a cel puțin doi dintre asociați
  2. 10 puncte
  2.1. Asociați pe foaia de concurs cifrele aferente ”Sistemelor de recompensare” din coloana A cu literele corespunzătoare ”Metodelor de recompensare” din coloana B
  5 p.
  A. Sistemul de recompense B. Metoda de recompensare
  1. Programe de protecție
  2. Sistemul de stimulente
  3. Servicii și alte recompense
  4. Plata amânată
  5. Plata timpului nelucrat a. Planuri de economii
  b. Salariu de merit
  c. Mașină de serviciu
  d. Asigurări medicale
  e. Stagiu militar
  f. Sporuri la salariu
  2.2. Asociați structurii capitalului propriu al întreprinderii din coloana A, modul de constituire ca sursă de finanțare a întreprinderii din coloana B 5 p.
  A. Structura capitalului propriu B. Mod de constituire ca sursă de finanțare
  2.1. prime de capital a. se constituie la înființarea societății 2.2. capital individual sau social b. diferența dintre venituri si cheltuieli
  2.3. rezerve din reevaluare c. creșterea capitalului prin noi emisiuni de acțiuni
  2.4.rezultatul exercițiului d. se constituie din profit
  2.5.rezerve e. emisiunea de obligațiuni f. plusuri create în urma reevaluării
  Subiectul.II. TOTAL: 30 puncte
  1. Enumerați cinci metode și tehnici de formare și perfecționare a personalului. 5p.
  2. Definiți comportamentul consumatorului 6p.
  3. Precizați patru posibile amenințări ce pot fi identificate asupra ofertei proprii în urma efectuării unei analize SWOT. 4p.
  4. Acțiunea este o ….. de capital ce conferă deținătorului titlul de …… 4p.
  5. Din punct de vedere financiar, amortizarea este o …… de autofinanțare a ….. imobilizat care se constituie, chiar și în cazul în care întreprinderea nu realizează…… 6p.
  6. Finanțarea reprezintă procesul de asigurare a …… bănești necesare desfășurării …… întreprinderii 4p.
  7. Finanțarea poate fi realizată prin surse proprii sau surse……, externe. 1p.
  Subiectul.III. TOTAL: 40 puncte
  1. Firma SC. Dana SRL, înființată în martie 2009 are ca obiect de activitate producerea și comercializarea pachetelor de servicii turistice. La nivelul județului mai activează în acest domeniu două firme, A1 (înființată în anul 2007) și A2 (înființată în anul 2005), care au ca obiect de activitate producerea și comercializarea pachetelor de servicii turistice și o firmă A3 (înființată în anul 2009), care are ca obiect de activitate comercializarea pachetelor de servicii turistice.
  Firma SC Dana SRL realizează circuite turistice interne în baza unui contract cu o firmă de transport. Firmele A1 și A2 au parc auto propriu și realizează atât transport intern cât și extern.
  Datorită condițiilor economice nefavorabile la nivelul județului, firma SC Dana SRL a fost nevoită să disponibilizeze o parte din personal.
  Firma A2 a profitat de posibilitatea accesării Fondurilor Structurale Nerambursabile și a câștigat un proiect prin care își permite perfecționarea personalului.
  Firma A3 are deschisă o linie de credit din care își susține într-o proporție mare afacerea.
  În mai 2011 se preconizează o reglementare legislativă care să creeze noi condiții în favoarea derulării activităților turistice de către operatorii din domeniu.
  Prețurile practicate de cele patru firme sunt adaptate la puterea de cumpărare a clienților din județ.
  Pe baza informațiilor furnizate:
  a) realizați analiza SWOT pentru firma SC Dana SRL identificând atributele interne specifice firmei și atributele externe specifice mediului în care acționează firma
  b) propuneți patru modalități de creștere a eficienței activității firmei SC Dana SRL și argumentați la alegere două dintre propuneri. 20 p.
  2. Identificați valoarea surselor proprii și surselor împrumutate utilizate pentru finanțarea unei afaceri, cunoscând următoarele date din Bilanțul Contabil:
  - Credite bancare pe termen lung : 40 000 u.m.
  - Furnizori : 5 000 u.m.
  - Provizioane : 2 000 u.m.
  - Capital social: 25 000 u.m.
  - Rezerve : 3 000 u.m.
  - Ajustări privind deprecierea materiilor și materialelor: 400 u.m.
  - Amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 3 000 u.m. 20 p.